Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Przedstawienie uczestnikom zasad i trybu postępowania w sprawie wymierzania kar pieniężnych w ramach ustawy o pomocy społecznej

Kategoria: Prawne

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników ośrodków pomocy społecznej i ma na celu przedstawienie uczestnikom zasad i trybu postępowania w sprawie wymierzania kar pieniężnych w ramach ustawy o pomocy społecznej.

Ramowy program szkolenia.

1. Podstawy prawne wymierzania kar pieniężnych w ramach ustawy o pomocy społecznej.

2. Decyzja administracyjna jako forma wymierzenia kary.

3. Wymierzanie kary pieniężnej w przypadku nierealizowania zaleceń pokontrolnych.

4. Wymierzanie kary pieniężnej w przypadku prowadzenia bez zezwolenia placówki pomocy społecznej zapewniającej całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku, przewlekle chorym lub niepełnosprawnym.

5. Postępowanie w sprawie wymierzania kar pieniężnych w ramach ustawy o pomocy społecznej.

6. Postępowanie odwoławcze.

7. Przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji jako podstawa egzekucji kar pieniężnych.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu ustawy o pomocy społecznej.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin zegarowych.

Forma szkolenia: Warsztat, prezentacja, wykład.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT