Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Negocjacje Zakupowe

Kategoria: Biznes

Szkolenie skierowane jest do pracowników departamentów zakupów i zamówień w spółkach z sektora prywatnego i państwowego.

Po odbyciu szkolenia każdy z uczestników będzie posiadał wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu:

- strategii, technik i taktyk negocjacyjnych,
- stosowania narzędzi zakupowych– TCO (Total Cost of Ownership), Scoring Matrix, Kraljic Matrix,
- tworzenia dokumentacji RFI, RFP, wykorzystania e-Aukcji,
- negocjacji kontraktów i warunków handlowych,
- organizacji procesów zakupowych end to end.


Ramowy program szkolenia 

1. Istota i zakres negocjacji zakupowych:
- Czym są negocjacje, jakie są style negocjacji, co można negocjować.
2. Organizacja procesu zakupowego:
- Powstanie potrzeby zakupowej,
- Badanie rynku,
- Ustalenie strategii dla przedmiotu zamówienia,
- Przeprowadzenie postępowania zakupowego,
- Przygotowanie do negocjacji z wykorzystaniem wywiadowni gospodarczej,
- Negocjacje warunków handlowych i kontraktowych w tym:
* określenie własnej pozycji zakupowej,
* określenie pozycji przeciwnika,
* zachowania tworzące wrażenie siły w negocjacjach zakupowych,
* wykorzystanie mowy ciała do wzmacniania pozycji zakupowej kupca,
- Raportowanie wyników postępowania,

3. Wykorzystanie narzędzi zakupowych:
- TCO (Total Cost of Ownership),
- Scoring Matrix (macierz oceny dostawców),
- Zaawansowana technika ustalania strategii współpracy z dostawcami (Kraljic Matrix),
- Wywiadownie gospodarcze – zdobywanie wiedzy o przeciwniku.

4. Techniki negocjacyjne:
- Praktyczne omówienie poszczególnych taktyk negocjacyjnych,
- Elementy manipulacji i wywierania wpływu,

5. Budowanie relacji z Dostawcami:
- Wady i zalety budowania odpowiednich relacji z Dostawcami.

 
Informacja o prelegencie

Doświadczony trener posiadający ponad 8 lat praktyki managerskiej  w dziedzinie zakupów dla międzynarodowych organizacji  z sektora finansowego, handlowego i energetycznego (Specjalista ds. Zakupów, Commodity Manager, Główny Negocjator Zakupowy) w kategoriach zakupów pośrednich, usług i dostaw magazynowych. Specjalista w zakresie negocjacji handlowych z dostawcami z krajów Azjatyckich, Europejskich i USA. Posiada dyplom Politechniki Gdańskiej  poświadczający znajomość optymalizacji procesów. Absolwent logistyki z bogatą wiedzą na temat międzynarodowego standardu globalnego łańcucha dostaw Gs1, student Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Prawo i praktyk z zakresu tworzenia i negocjacji umów handlowych. Wiedzę z zakresu organizacji procesu zakupowego, wykorzystywania narzędzi i strategii zakupowych oraz technik negocjacyjnych wdraża w najtrudniejszym obszarze działań zakupowych – Prawo Zamówień Publicznych w znanym koncernie Energetycznym. Posiada bogatą wiedzę z zakresu wykorzystywania narzędzi zakupowych – Total Cost of Ownership, Scoring Matrix, Kraljic Matrix, aukcji, raportów wywiadowni gospodarczych, negocjacjach, prowadzenia projektów zakupowych end to end. Posiada portfolio ponad 600 zamkniętych projektów zakupowych.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład z przykładami praktycznego zastosowania i elementami ćwiczeniowymi

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT