Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Wsparcie prawne zarządzania nieruchomościami

Kategoria: Prawne

Program szkolenia

• Warunki techniczne usytuowania
o Zasady ogólne interpretacji prawa
o Przedstawienie 100 zapytań dot. Rynku nieruchomości z odpowiedziami w tym z przedstawieniem orzeczeń sądowych
o Współwłasność w garażu wielostanowiskowym
o Łączenie kontroli okresowych
o Przeniesienie zadłużenia na następcę prawnego
o Zgłaszanie usterek u dewelopera
o Wejście do lokalu najemcy bez Jego zgody
o Udostępnienie lokalu dla przeprowadzenia kontroli okresowych
o Wybicie okna w ścianie
o Rozliczenie ulepszeń w wynajmowanym lokalu

o Używanie grilla na balkonie
o Ochrona danych osobowych z monitoringu
o Blokowanie samochodu przez wspólnotę mieszkaniową
o Finansowanie legalizacji wodomierzy
o Zapłata za najem przy braku faktury
o Co jest nieruchomością wspólną
o Konserwacja i naprawa okien w wynajmowanym lokalu
o Parkowanie na drodze pożarowej
o Przetrzymywanie butli gazowych na balkonie
o Sąsiedztwo ze składowiskiem papieru
o Dźwigi osobowe podczas pożaru
o Odległość od zbiorników z gazem płynnym
o Najem rzeczy i pobieranie pożytków
o Wstąpienie w najem po śmierci lokatora
o Sprzedaż lokalu kotłowni
o Wstrzymanie egzekucji komorniczej
o Uniemożliwienie z korzystania z mieszkania
o Normatywne zużycie wody
o Markiza na balkonie
o Zastaw na rzeczach ruchomych
o I wiele innych…

 

Informacje o prelegencie

V-ce prezes  zarządu Polskiej Izby Gospodarczej TBS, Dyrektor Zarządzający TBS, Prezes Stowarzyszenia Uczestników Rynku Nieruchomości TRANSFER oraz dyrektor Instytutu Aktywizacji Zawodowej TRANSFER. Członek  ostatniej edycji Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy MI. Wykładowca tematów prawa budowlanego i cywilnego oraz rozliczania kosztów, prowadzenia dokumentacji i opracowywania budżetu operacyjnego w nieruchomościach wielolokalowych, publicznych i komercyjnych. Autor publikacji: Poradnik administratora nieruchomości 2 części oraz Algorytm rozliczania kosztów ciepła i wody, oraz wielu autorskich programów komputerowych przydatnych w administrowaniu nieruchomościami.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Prezentacja multimedialna,wykład,ćwiczenia

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT