Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Wsparcie prawne zarządzania nieruchomościami

Kategoria: Prawne

Program szkolenia.

• Warunki techniczne usytuowania.
o Zasady ogólne interpretacji prawa.
o Przedstawienie 100 zapytań dot. Rynku nieruchomości z odpowiedziami, w tym z przedstawieniem orzeczeń sądowych.
o Współwłasność w garażu wielostanowiskowym.
o Łączenie kontroli okresowych.
o Przeniesienie zadłużenia na następcę prawnego.
o Zgłaszanie usterek u dewelopera.
o Wejście do lokalu najemcy bez Jego zgody.
o Udostępnienie lokalu dla przeprowadzenia kontroli okresowych.
o Wybicie okna w ścianie.
o Rozliczenie ulepszeń w wynajmowanym lokalu.

o Używanie grilla na balkonie.
o Ochrona danych osobowych z monitoringu.
o Blokowanie samochodu przez wspólnotę mieszkaniową.
o Finansowanie legalizacji wodomierzy.
o Zapłata za najem przy braku faktury.
o Co jest nieruchomością wspólną?
o Konserwacja i naprawa okien w wynajmowanym lokalu.
o Parkowanie na drodze pożarowej.
o Przetrzymywanie butli gazowych na balkonie.
o Sąsiedztwo ze składowiskiem papieru.
o Dźwigi osobowe podczas pożaru.
o Odległość od zbiorników z gazem płynnym.
o Najem rzeczy i pobieranie pożytków.
o Wstąpienie w najem po śmierci lokatora.
o Sprzedaż lokalu kotłowni.
o Wstrzymanie egzekucji komorniczej.
o Uniemożliwienie z korzystania z mieszkania.
o Normatywne zużycie wody.
o Markiza na balkonie.
o Zastaw na rzeczach ruchomych.
o I wiele innych…

 

Informacje o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu zarządzania nieruchmościami.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Prezentacja multimedialna,wykład,ćwiczenia.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT