Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Wycena nieruchomości i weryfikacja operatów szacunkowych

Kategoria: Biznes

Program szkolenia:

 1. Wycena nieruchomości - unormowania prawne
 2. Uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego
 3. Wartość rynkowa nieruchomości
 4. Rodzaje wycenionych  praw do nieruchomości
 5. Podejścia, metody i techniki wyceny
 6. Podejście porównawcze
 7. Podejście dochodowe
 8. Podejście kosztowe
 9. Podejście mieszane
 10. Metodyka wyceny nieruchomości nietypowych
 11. Metodyka wyceny nieruchomości dla potrzeb użytkowania wieczystego gruntu i trwałego zarządu
 12. Metodyka wyceny nieruchomości zabudowanych garażami, wraz z określeniem wartości nakładów na wybudowanie garażu dla celu sprzedaży wraz z oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste
 13. Metodyka wyceny stawek czynszu najmu lokali użytkowych
 14. Weryfikacja operatu szacunkowego
 15. Zajęcia warsztatowe

 

 

Informacje o prelegencie:

Rzeczoznawca majątkowy - nr uprawnień 126 z 1992r. Recognised European Valuer – tytuł nadany przez Europejską Organizację Rzeczoznawców TEGOVA od 2008r. Specjalizuje się w wycenie ograniczonych praw rzeczowych oraz w wycenie nieruchomości zurbanizowanych. Wykładowca studiów podyplomowych m.in. w zakresie wyceny ograniczonych praw rzeczowych i praw zobowiązaniowych. Posiada wieloletnie doświadczenie biegłego sądowego. Współautorka wielu publikacji w zakresie szacowania nieruchomości.

 

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Wykład, warsztaty, prezentacja multimedialna

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT