Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Rozliczanie wynagrodzeń personelu projektu

Kategoria: Prawne

Program szkolenia:

  1. Podstawy prawne zatrudniania/angażowania personelu - regulacje prawa powszechnego.
  2. Zasady kwalifikowania wydatków dotyczących personelu projektu: forma zatrudnienia w projektach.
  3. Jakie wydatki związane z zatrudnianiem/angażowaniem będą uznane za kwalifikowalne?
  4. Jak ustalić wysokość wynagrodzenia?
  5. Zatrudnianie/angażowanie personelu projektu a prawo zamówień publicznych: szacowanie wartości zamówienia i opis przedmiotu zamówienia.
  6. Wybór trybu postępowania w zależności od wartości zamówienia, zasada konkurencyjności przy wyborze personelu projektu.
  7. Dokumentacja związana z zatrudnieniem.
  8. Zakres obowiązków, oświadczenia personelu dotyczące pracy w innych projektach, ewidencja czasu pracy i zadań, dokumentacja potwierdzająca wypłatę wynagrodzenia oraz składek obowiązkowych.
  9. Rozliczanie kosztów personelu we wnioskach o płatność: zasady finansowania w ramach RPO, wytyczne Instytucji Zarządzającej /Instytucji Pośredniczących.

 

 

Informacje o prelegencie:

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu rozliczania wynagrodzeń personelu projektu.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja multimedialna.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT