Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Zapewnienie bezpieczeństwa elektronicznej dokumentacji medycznej i ochrony danych osobowych w podmiotach leczniczych z uwzględnieniem wybranych zagadnień europejskiego rozporządzenia ochrony danych osobowych (RODO)

Kategoria: Prawne

Generalny Inspektor Danych Osobowych już dzisiaj rekomenduje wprowadzenie nowych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych , które pozwolą na uniknięcie ryzyka oraz ewentualnych konsekwencji naruszenia ochrony danych ( od maja 2018 stosowane będą wysokie kary finansowe.) Unijne rozporządzenie w szczególności nakłada nowe obowiązki na administratorów danych sensytywnych o stanie zdrowia a sektor medyczny już w chwili obecnej podlega coraz częstszym kontrolom GIODO.

 

 

Cel szkolenia : Wprowadzenie systemu ochrony danych osobowych to nie tylko ustawowy przymus to również korzyści dla gabinetów lekarskich takich jak : dobra reputacja (poszanowanie prywatności) , możliwości akredytacyjne i certyfikacyjne , konkurencyjność oraz wyeliminowanie błedów w dokumentacji medycznej i zapewnienie ciągłości działalności leczniczej.

 

Adresaci szkolenia:   lekarze , stomatolodzy, pielęgniarki , ratownicy medyczni , eletroradiolodzy, dyrektorzy podmiotów leczniczych, szpitali , zakładów rehabilitacyjnych , kierownicy działow IT i ABI , zarządzający jednostkami medycznymi , właściciele i managerowie, pracownicy recepcji sekretariatu.

 

Program szkolenia:

  1. Wprowadzenie teoretyczne.
  2. Prawa osób (pacjentów), których dotyczą dane osobowe ,  a zasady ochrony danych osobowych i obowiązki administratora danych osobowych.
  3. Obowiązek organizacyjno-techniczny administratora danych osobowych
  4. Nowe obowiązki administratora bezpieczeństwa informacji ( inspektora ochrony danych)
  5. Odpowiedzialność za naruszenie ochrony danych osobowych.
  6. Indywidualne konsultacje z trenerem.

 

Informacje o prelegencie:

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu ochrony danych osobowych w elektronicznej dokumentacji medycznej.

 

forma szkolenia : wykład, prezentacja , dyskusja , case study.

kwalifikacje ukończenia szkolenia: certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT