Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Zarządzanie ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych

Kategoria: Sektor publiczny

Celem szkolenia jest przekazanie niezbędnego zakresu wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania ryzykiem oraz przygotowanie kierowników i kadry zarządzającej urzędów i pozostałych jednostek organizacyjnych gmin, powiatów i województw do opracowania kluczowych elementów oraz wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem, jako głównego elementu kontroli zarządczej w swoich jednostkach. Adresatami szkolenia jest kadra kierownicza i kluczowi pracownicy urzędów i pozostałych jednostek organizacyjnych gmin, powiatów i województw odpowiedzialni za zarządzanie ryzykiem w swoich jednostkach.

 

Program szkolenia

1. Rola zarządzenia ryzykiem w systemie kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego
2. Standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych
a) środowisko wewnętrzne
b) cele i zarządzanie ryzykiem
c) mechanizmy kontroli
d) informacja i komunikacja
e) monitorowanie i ocena
3. Przykładowe zadania z zakresu zarządzania urzędem jst, które należy objąć systemem zarządzania ryzykiem
a) sposoby wykonywania zadań jednostki samorządu terytorialnego
b) stanowienie prawa lokalnego i legislacja wewnętrzna
c) nadzór nad podległymi jednostkami organizacyjnymi
d) obsługa organów samorządu
e) obsługa administracyjna mieszkańców
f) zarządzanie personelem
g) informacja i komunikacja wewnętrzna
h) organizacja zamówień publicznych
4. Etapy zarządzania ryzykiem w działalności jednostki organizacyjnej jst
a) planowanie celów i zadań urzędu (warsztaty)
b) identyfikacja ryzyka występującego w poszczególnych zadaniach (procesach) - warsztaty
c) analiza ryzyka (przyczyn i okoliczności oraz prawdopodobieństwa wystąpienia, a także możliwych skutków; hierarchizacja ryzyka) - warsztaty
d) planowanie metod przeciwdziałania i minimalizacji ryzyka - warsztaty
e) raportowanie i ocena adekwatności systemu - warsztaty
 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi doświadczony audytor wewnętrzny, szkoleniowiec z bogatym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć z zakresu audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej, a także komunikowania (m. in. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Fundacja Inicjatyw Menadżerskich).

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Konwersatorium z prezentacją multimedialną oraz z elementami praktycznych warsztatów w grupach roboczych

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT