Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty

Kategoria: Prawne

Szkolenie skierowane jest do pracowników administracyjnych jednostek oświatowych chcących zapoznać się szczegółowo ze zmianami w ustawie o systemie oświaty.

 

Program szkolenia:

I. ZMIANY W USTAWIE OŚWIATOWEJ – uzasadnienie wprowadzenia nowych uregulowań prawnych:
1. zarządzanie jakością w polskiej edukacji – stan docelowy.
2. zarządzanie edukacją w warunkach niżu demograficznego.
3. nowoczesne kształcenie zawodowe i ustawiczne.
4. zmiany w obszarze edukacji polskiej zagranicą.
5. terminarz wprowadzania zmian w oświacie.

II. NOWA JAKOŚĆ W EDUKACJI – wyzwania dla samorządów województw - dyskusja.

III. ZMIANY W USTAWIE OŚWIATOWEJ.

IV. SPRAWDZIANY I EGZAMINY.

V. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej:

1. wprowadzenie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 5-letnich.
2. zmiany w przepisach dotyczących sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

VI. Zmiany dotyczące Programów nauczania i podręczników.

VII. Zmiany w powierzaniu stanowiska dyrektora.

VIII. Co powinna zawierać ”Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny.

IX. Zmiany w ustawie ”karta nauczyciela”.
 
X. Zasady udzielania i rozmiar zniżek dla dyrektorów szkół i wicedyrektorów oraz innych osób zajmujących stanowiska kierownicze.

XI. Nowelizacje przepisów wykonawczych do ustawy o systemie oświaty – Omówienie najważniejszych Rozporządzeń.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu systemu oświaty.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład multimedialny, dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT