Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Świadczenia rodzinne

Kategoria: Prawne

Podstawowym celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom zagadnień teoretycznych i praktycznych z zakresu świadczeń rodzinnych w Polsce. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników zatrudnionych w publicznych zakładach pracy, np. w MOPS–ach/GOPS–ach, jak i innych jednostkach zajmujących się udzielaniem pomocy - porad osobom potrzebującym.

 

Ramowy program szkolenia

Świadczenia rodzinne:
• podstawa prawna: ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992).
• rodzaje świadczeń,
  - zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego,
  - świadczenia opiekuńcze,
• zasady weryfikacji świadczeń,
• postępowanie w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych, finansowanie świadczeń

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi prawnik, obecnie pracujący w Sądzie Okręgowym w Gdańsku na stanowisku asystenta sędziego z zakresu prawa rodzinnego, gospodarczego oraz cywilnego. Ukończyła kurs mediatora rodzinnego, w Sądzie Okręgowym w Warszawie pracowała w wydziale gospodarczym. Prowadzi szkolenia oraz organizuje Konferencje Mediacji pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 4 godziny zegarowe

Forma szkolenia: Wykład, warsztaty oraz dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT