Szkolenie zamknięte Kategoria: Prawne

Zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym

Kategoria: Prawne

W trakcie szkolenia omówione zostaną zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Adresatami szkolenia są pracownicy administracji publicznej. Szczególnie skierowane jest do pracowników zatrudnionych w publicznych zakładach pracy, np. w MOPS –ach/GOPS –ach, jak i innych jednostkach zajmujących się udzielaniem pomocy - porad osobom potrzebujący, którzy stykają się z zagadnieniami prawnymi związanymi z rozwodem, sytuacją małoletnich dzieci.

 

Ramowy program szkolenia

1. Zmiany orzeczenia w wyroku rozwodowym o władzy rodzicielskiej i kontaktach z dzieckiem – plan wychowawczy
2. Konstrukcja planu wychowawczego
3. Pochodzenie dziecka po zmianie przepisów – ustalenie ojcostwa, macierzyństwa
4. Obowiązek alimentacyjny – możliwość uchylenia się od obowiązku alimentacyjnego
5. Przestępstwo niełożenia na utrzymania rodziny

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi prawnik, obecnie pracujący w Sądzie Okręgowym w Gdańsku na stanowisku asystenta sędziego z zakresu prawa rodzinnego, gospodarczego oraz cywilnego. Ukończyła kurs mediatora rodzinnego, w Sądzie Okręgowym w Warszawie pracowała w wydziale gospodarczym. Prowadzi szkolenia oraz organizuje Konferencje Mediacji pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 4 godziny zegarowe

Forma szkolenia: Wykład, dyskusja

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT