Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia otwarte

ABC Kadrowca - od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy

Kategoria: Szkolenia otwarte

Szkolenie jest skierowane do osób, które chcą uzyskać wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe z tematyki związanej z zatrudnianiem pracowników oraz procesami związanymi z przebiegiem zatrudnienia pracowników. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu zagadnień związanych z prawem pracy od zagadnień dotyczących zatrudniania pracowników, poprzez trwanie stosunku pracy, po jego ustanie.

 

 Ramowy program szkolenia.

 1. Definicja stosunku pracy.
 2. Inne umowy na podstawie których wykonywana jest praca.
 3. Umowy cywilnoprawne a umowa o pracę – różnice.
 4. Podział umów o pracę ze względu na czas na jaki zostały zawarte.
 5. Zawieranie umów o pracę na czas określony po ustawie antykryzysowej.
 6. Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem pracownika.
 7. Czas pracy i jego ewidencja.
 8. Urlop wypoczynkowy.
 9. Uprawnienia związane z rodzicielstwem.
 10. Obowiązki pracodawcy wobec ZUS i US.
 11. Rozwiązanie stosunku pracy. 

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu prawa pracy.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Warsztaty praktyczne.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

 

KONTAKT