Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Aktywna sprzedaż w codziennej praktyce dla nie sprzedawców

Kategoria: Biznes

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów niezajmujących się bezpośrednio na co dzień sprzedażą i ma na celu poznanie przez uczestników pragmatycznych zasad obowiązujących w sprzedaży oraz praktycznego ich zastosowania.

Ramowy program szkolenia.

1. Dobra sprzedaż versus zła sprzedaż.

2. Proces sprzedaży i jego elementy w oparciu o system sprzedaży w danej firmie.

3. Rozmowa sprzedażowa.

4. Charakterystyka Klienta – typy osobowościowe, na co zwracać uwagę i jak wykorzystywać pozyskane informacje.

5. Analiza potrzeb klienta – struktura rozmowy, pozyskiwanie określonych informacji, standaryzacja badania potrzeb Klienta, przygotowanie ankiety badania potrzeb.

6. Prezentacja sprzedażowa – przygotowanie, struktura, zachowanie w trakcie.

7. Radzenie sobie z zastrzeżeniami Klienta. Klasyfikacja zastrzeżeń oraz nabycie umiejętności właściwego reagowania w określonych sytuacjach.

8. Zamknięcie sprzedaży jako element procesu sprzedaży i budowania relacji.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu sprzedaży.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Prezentacja, dyskusja, warsztat, ćwiczenia, case study, role plays z użyciem kamery oraz profesjonalną informacją zwrotną.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT