Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia otwarte

Analiza i zarządzanie ryzykiem w transakcjach międzynarodowych

Kategoria: Szkolenia otwarte

Uczestnicy nauczą się jak minimalizować ryzyko, likwidować przyczyny powodujące jego powstanie, tworzyć rezerwy finansowe lub rzeczowe przeznaczone na pokrycie ewentualnych przyszłych strat wynikających z zaistnienia ryzyka. Szkolenie jest przeznaczone dla handlowców, firm obsługujących transakcje międzynarodowe.

 

Ramowy program szkolenia.

  1. Pojęcie ryzyka i jego klasyfikacja.
  2. Ryzyko Siły Wyższej, ryzyko handlowe, rynkowe, towarowe, transportowe, dystrybucyjne, cenowe, walutowe, kursowe.
  3. Ryzyko transakcyjne i polityczne.
  4. Sposoby minimalizacji skutków ryzyka.
  5. Unikanie ryzyka, zapobieganie ryzyka, ponoszenie kosztów ryzyka, przeniesienie ryzyka, ubezpieczenia.
  6. Factoring, operacje forfaitingowi.
  7. Odpowiedzi na pytania. Dyskusja.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu handlu zagranicznego i polityki międzynarodowej.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, ćwiczenia, dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT