Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Analiza wydatków poniesionych na wynagrodzenia nauczycieli wraz z prezentacją odpowiednich narzędzi

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników administracji zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych.

 Program szkolenia.

Część teoretyczna.

Temat 1 : Zasady finansowania zadań oświatowych w Polsce.

Temat 2 : Analiza wydatków poniesionych na wynagrodzenia.

Część warsztatowa.

1. Obowiązki organów prowadzących szkoły i placówki w zakresie realizacji postanowień art. 30a ustawy Karta Nauczyciela.
2. Wyznaczenie średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli w danej placówce.
3. Wyznaczenie średniego wynagrodzeni.
4. Wyznaczenie faktycznie poniesionych wydatków na wynagrodzenia.
5. Różnica między wydatkami faktycznie poniesionymi a wydatkami minimalnymi.
6. Wydatki na wynagrodzenie zasadnicze a osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego.
7. Kalendarz i zasady przekazywania informacji do organu prowadzącego.
8. Podział jednorazowego dodatku uzupełniającego.
9. Sprawozdanie skierowane jest do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu analizy wydatków.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, warsztaty.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT