Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Archiwizacja dokumentacji z uwzględnieniem archiwizacji dokumentacji z projektów unijnych

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Szkolenie skierowane jest do pracowników administracji publicznej, chcących zapoznać się szczegółowo z zasadami archiwizacji dokumentacji z uwzględnieniem archiwizacji dokumentacji z projektów unijnych.

 

Program szkolenia.

 

I. PODSTAWOWE POJĘCIA.

 

II.PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWA POLSKIEGO DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTÓW UNIJNYCH.

 

III.PRZEPISY PRAWA UNIJNEGO.

 

IV. INSTRUKCJA KANCELARYJNA.

 

V.INSTRUKCJA ARCHIWALNA.

 

VI.WARSZTATY polegające na:

- rozszerzeniu rzeczowego wykazu akt dla dokumentacji unijnej,

- doborze rzeczowego wykazu akt dla dokumentacji unijnej,

- nadaniu znaku sprawy,

- nadaniu kategorii archiwalnej i symbolu klasyfikacyjnego dla dokumentacji unijnej,

- uporządkowaniu wewnętrznym dokumentacji unijnej.

 


 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu archiwizacji dokumentacji.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 7 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, dyskusja, ćwiczenia, warsztaty i case study.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT