Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Archiwum, kancelaria i sekretariat w jednostkach oświatowych

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Szkolenie skierowane jest do pracowników administracyjnych jednostek oświatowych chcących zapoznać się szczegółowo z zasadami organizacji i funkcjonowania archiwum, kancelarii i sekretariatu. Integralną częścią szkolenia są ćwiczenia i warsztaty.

 

Program szkolenia.

I. PODSTAWY PRAWNE POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ.
1) najważniejsze akty prawa archiwalnego.
2) konstrukcje według ustawy.
3) obowiązki aktotwórcy, takiego jak szkoły i inne jednostki oświatowe.
4) państwowa sieć archiwum.
5) ”archiwum zakładowe” i ”składnica akt” – pojęcia i konstrukcja różnic.
6) formy ochrony prawnej dokumentacji wg: ustawy archiwalnej, Kodeksu Karnego, ustawy "O ochronie informacji niejawnych" i ustawy |"O ochronie danych osobowych".
7) braki w dokumentacji niearchiwalnej – procedura.
8) przekazywanie akt do archiwum państwowego, po okresie przechowywania u aktotwórcy.
9) postępowanie z dokumentacją w razie ustania działalności lub reorganizacji jednostki organizacyjnej w razie ustania działalności szkoły lub innej jednostki oświatowej.

II. CEL I ZADANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO (SKŁADNICY AKT).

III. KANCELARIA I SEKRETARIAT - ORGANIZACJA PRACY.

IV. ARCHIWIZOWANIE DOKUMENTACJI.


1. Rodzaje dokumentacji i terminologia ich archiwizowania.
2. Kolejność czynności archiwizacyjnych.
3. Zadania warsztatow.
4. Test wiedzy.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu funkcjonowania archiwum.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, warsztaty, ćwiczenia.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT