Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Archiwum, kancelaria i sekretariat w Miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Szkolenie dedykowane jest Miejskim oraz Gminnym Ośrodkom Pomocy Społecznej.

 

Program szkolenia

I. PODSTAWY PRAWNE POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ
1) najważniejsze akty prawa archiwalnego
2) konstrukcje według ustawy
3) obowiązki aktotwórcy, takiego jak GOPS, MOPS, DPS
4) państwowa sieć archiwum
5) ”archiwum zakładowe” i ”składnica akt”
6) formy ochrony prawnej dokumentacji wg: ustawy archiwalnej, kodeksu karnego, ustawy o ochronie informacji niejawnych i ustawy o ochronie danych osobowych
7) brakowanie dokumentacji niearchiwalnej – procedura
8) przekazywanie akt do archiwum państwowego, po okresie przechowywania u aktotwórcy, tj. w GOPS, MOPS, DPS
9) postępowanie z dokumentacją w razie ustania działalności lub reorganizacji jednostki organizacyjnej w razie ustania działalności GOPS, MOPS, DPS

II. CEL I ZADANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO (SKŁADNICY AKT)
1) planowanie i sprawozdawczość w archiwum
2) personel
3) lokal i wyposażenie archiwum
4) przyjmowanie akt z komórek organizacyjnych

III. KANCELARIA I SEKRETARIAT - ORGANIZACJA PRACY
1. Podstawowe pojęcia kancelaryjno-archiwalne.
2. Rodzaje współczesnej dokumentacji ; podział i techniki zapisu.
3. Systemy kancelaryjne
4. Instrukcja kancelaryjna – najważniejszy normatyw
5. Czynności kancelaryjne
6. Przyjmowanie, otwieranie przesyłek i wysyłanie
7. Typowy obieg dokumentacji odbywający się w 3. systemach
8. Jednolity rzeczowy wykaz akt – sposób rozbudowania
9. Znak sprawy i spis spraw
10. Fazy załatwiania spraw i punkty zatrzymania
11. Kancelaryjna postać pisma
12. Rodzaje i formy podpisów
13. Załatwianie spraw zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego

IV. ARCHIWIZOWANIE DOKUMENTACJI
1. Rodzaje dokumentacji i terminologia ich archiwizowania
2. Kolejność czynności archiwizacyjnych
3. Zadania warsztatowe do wykonania wg załącznika
4. Test wiedzy.

 

Informacja o prelegencie

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z uprawnieniami archiwalnymi I i II stopnia, od 25 lat pracownik Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego (na stanowiskach: starsza księgowa, specjalista ds. kancelarii, kierownik kadr, od 10 lat kierownik oddziału do spraw archiwum. Konsultant dla podmiotów gospodarczych w sprawach założenia i prowadzenia archiwów prywatnych. Konsultant w dziedzinie archiwistyki na portalu internetowym www.archiwistyka.pl. Prowadzi szkolenia w nowoczesny sposób, teoria to prezentacja multimedialna a praktyka to około 20 zadań warsztatowych. Materiały to konspekt własnego autorstwa, uzupełnione o aktualne akty prawne i pogłębiony komentarz.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych

Forma szkolenia: Prezentacja multimedialna, zadania warsztatowe

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia

KONTAKT