Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Archiwum zakładowe - nowe zasady obiegu, archiwizacji i przetwarzania danych w dokumentacji kadrowej w świetle rozporządzenia RODO i nowelizacji Ustawy o Ochronie Danych Osobowych

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Cel szkolenia:

 • Nabycie, zaktualizowanie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania dokumentacją oraz wiedzy niezbędnej do zgodnej z obowiązującymi przepisami organizacji pracy w kancelarii/archiwum jednostki organizacyjnej.
 • Omówienie nowych przepisów znowelizowanej ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 • Zapoznanie się z prawidłowym prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji kadrowo-płacowej z uwzględnieniem Rozporządzenia RODO, nowej Ustawy ODO i Kodeksu Pracy.

 Adresaci:

Adresatami szkolenia są osoby zajmujące się archiwizacją w zakładach oraz prowadzące archiwum zakładowe w urzędach i innych instytucjach, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia, pracownicy działów administracyjnych, HR, sekretariatów.

 Program szkolenia:

 1. Rodzaje współczesnej dokumentacji.
 2. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w podmiocie.
 3. Zmiany w okresie przechowywania akt osobowych od 1 stycznia 2018 r.
 4. Rozporządzenie RODO, nowa Ustawa ODO, Kodeks Pracy 2018 - zmiany w ochronie danych osobowych.
 5. Obieg dokumentacji w podmiocie.
 6. Instrukcja archiwalna.
 7. Zmiany w procedurze brakowania dokumentacji.
 8. Porządkowanie dokumentacji wytwarzanej w Podmiocie.
 9. Panel dyskusyjny.

 Informacje o prelegencie:

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu archiwizacji i przetwarzania danych.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Warsztaty, dyskusja, prezentacja multimedialna.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT