Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia otwarte

Arkusz kalkulacyjny w praktyce finansowej

Kategoria: Szkolenia otwarte

Szkoleni

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi narzędziami z zakresu finansów i statystyki opisowej, ich praktycznego wykorzystania i efektywnego modelowania z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel. Szkolenie skierowane jest do osób z działów finansowo - księgowych i pokrewnych. Od uczestników wymaga się znajomości elementarnej wiedzy z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel.

 

Ramowy program szkolenia.

 1. Zasady i strategie definiowania bazy danych w arkuszach kalkulacyjnych.
 2. Narzędzia filtrowania, wyszukiwania i sortowania.
 3. Funkcje warunkowe i formatowanie warunkowe.
 4. Sumy pośrednie i tablice przestawne.
 5. Wykorzystanie zaawansowanych funkcji dostępnych z poziomu arkusza do rozwiązywania przykładowych problemów z dziedziny finansów, statystyki, rachunku kosztów, sprzedaży, prognozowania i planowania.
 6. Budowanie własnych funkcji obliczających różnorodne zmienne finansowe.
 7. Kontrola poprawności danych.
 8. Optymalizacja rozwiązań złożonych problemów ekonomiczno-finansowych.
 9. Analiza sprzedaży oraz prognozowanie z zastosowaniem funkcji statystycznych.
 10. Zastosowanie makr i VBA dla modeli finansowych.
 11. Techniki efektywnej prezentacji danych.
 12. Graficzna prezentacja danych finansowych za pomocą wykresów.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu informatyki i ekonometrii.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Szkolenie prowadzone jest w oparciu o metodę „case study”.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT