Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Aspekty podejmowania kontaktów handlowych z krajami GCC

Kategoria: Biznes

Szkolenie jest skierowane do biznesmenów, przedsiębiorców i innych podmiotów gospodarczych.

Celem szkolenia jest zapoznanie ze specyfiką gospodarczo-kulturową państw GCC.

Ramowy program szkolenia.

1. Prawne aspekty podejmowania działalności gospodarczej w krajach GCC.

2. Rodzaje zatrudnienia w krajach GCC.

3. Związek kultury i religii z gospodarką w krajach GCC.

4. Stosunek obywateli państw GCC do ludzi z Zachodu..

5. Konieczność przestrzegania norm kulturowych.

6. Prowadzenie negocjacji na Bliskim Wschodzie.

7. Ogólne wiadomości o różnicach kulturowych w świecie arabskim.

8. Komunikacja językowa w kontaktach handlowych polsko-arabskich

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu kontaktów handlowych z krajami GCC.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład z wykorzystaniem projektora multimedialnego + elementy dyskusji i ew. ćwiczeń.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT