Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Aspekty prawne zakładania organizacji pozarządowych

Kategoria: Szkolenia prawne

Szkolenie dotyczy aspektów prawnych zakładania organizacji pozarządowych, w tym stowarzyszeń oraz fundacji. Uczestnik szkolenia pozna formy prawne organizacji pozarządowych, źródła prawa związane z zakładaniem organizacji pozarządowych oraz wynikające z nich prawa i obowiązki. Uczestnik dowie się ponadto, jakie są koszty notarialne rejestracji, zmian lub wykreślenia organizacji. Szkolenie skierowane jest do osób zamierzających założyć organizację w formie stowarzyszenia lub fundacji lub inną formę organizacji w ramach tzw. III-go sektora.

 

Ramowy program szkolenia.


1. Formy prawne organizacji pozarządowych  i wynikające z tego możliwości skutecznego prowadzenia działalności.
2. Obowiązki i prawa osób działających w organizacjach pozarządowych.
3. Czynności prawne w celu założenia i rejestracji organizacji pozarządowej.
4. Definicja i cechy stowarzyszenia.
5. Definicja i cechy fundacji.
6. Źródła prawa w odniesieniu do organizacji pozarządowych.

 

Informacja o prelegencie.


Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu  zakładania organizacji pozarządowych.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, pokaz, case studies, dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT