Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia rozwoju osobistego

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

Kategoria: Szkolenia rozwoju osobistego

Szkolenie jest skierowane do osób, które chcą poznać zasady autoprezentacji i występów publicznych. Szkolenie skierowane jest do prezesów firm, członków zarządu, dyrektorów.

Celem szkolenia jest rozwijanie osobistych zdolności autoprezentacji oraz pogłębienie własnych umiejętności komunikacyjnych, uzyskanie również dodatkowej wiedzy i umiejętności, które pozwolą podnieść oraz poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe i osobiste.

Ramowy program szkolenia.

1. Autoprezentacja.

Psychospołeczne mechanizmy wpływające na indywidualny wizerunek zawodowy jak również zasady autoprezentacji w sytuacjach publicznych.

· Autokreacja – budowanie wiarygodności, techniki budowania profesjonalnego wizerunku.

· Techniki wywierania wpływu społecznego.

· Zasady budowania wiarygodnego wizerunku (kompetencja,wiarygodność, wywieranie pozytywnego wrażenia).

· Efekt pierwszego wrażenia.

· Reguła 4x20.

· Elementy mające znaczenie w kreowaniu pozytywnego wizerunku.

· Strach i trema - techniki zmniejszania napięć.

· Warsztat komunikacyjny mówcy.

 

2. Emisja głosu.

 

3. Komunikacja niewerbalna.

 

Ćwiczenia z kamerą.

 

 

Informacja o prelegencie.

 

Ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu  autoprezentacji i wystąpień publicznych.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, wykładów teoretycznych oraz ćwiczeń indywidualnych i grupowych (m.in. praca z kamerą).

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT