Szkolenie zamknięte Kategoria:

Badania marketingowe jako wsparcie zarządzania organizacją

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji uczestników w zakresie projektowania, realizacji oraz wykorzystania wyników badań marketingowych do wzrostu konkurencyjności firm. Po zakończeniu szkolenia będą oni w stanie samodzielnie przeprowadzić projekt badań marketingowych w swojej organizacji. Szkolenie skierowane jest do właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw, pracowników działów marketingu, analityków, osób odpowiedzialnych za tworzenie i realizację strategii marketingowej organizacji.

 

Ramowy program szkolenia.

Dzień I.

 1. Rola badań w zarządzaniu przedsiębiorstwem, doświadczenia uczestników w tym zakresie.
 2. Rola, rodzaje i typologie badań oraz etapy procesu badawczego.
 3. Planowanie projektu badań.
 4. Metody ilościowe.
 5. Budowanie kwestionariusza wywiadu.
 6. Dobór optymalnych prób badawczych.
 7. Analiza danych ilościowych.
 8. Wykorzystanie Internetu w badaniach marketingowych.

Dzień II

 1. Metody jakościowe.
 2. Budowa scenariuszy IDI i FGI.
 3. Prowadzenie IDI.
 4. Prowadzenie FGI.
 5. Analiza danych jakościowych.
 6. Tworzenie raportu badawczego.
 7. Budowanie rekomendacji marketingowych na podstawie wyników badań.
 8. Współpraca z agencjami badawczymi.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu analizy danych i badań marketingowych.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Mini wykład, prezentacja, case study, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusja, odgrywanie ról.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT