Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Badanie powiązań między podmiotami prawa handlowego i cywilnego

Kategoria: Szkolenia prawne

Szkolenie jest skierowane do wszystkich osób zainteresowanych tematem, przedsiębiorców i urzędników i ma na celu doskonalenie umiejętności rozpoznawania statusu prawnego przedsiębiorcy, ustalania danych istotnych przy zawarciu umowy oraz podejmowaniu działań windykacyjnych, ustalania danych istotnych dla oceny stopnia powiązania przedsiębiorców oraz rodzaju łączących je więzi.

Ramowy program szkolenia.

1. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

2. Spółka cywilna jako etap w rozwoju przedsiębiorstwa osób fizycznych.

3. Spółki handlowe jako autonomiczne formy aktywności gospodarczej.

4. Spółka handlowa jako etap rozwoju przedsiębiorstwa.

5. Rejestry urzędowe przetwarzające informacje dotyczące przedsiębiorców – spółek handlowych.

6. Powiązania między przedsiębiorcami a ich znaczenie prawne.

7. Przedsiębiorca w upadłości – zaciąganie zobowiązań oraz odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte przed i po ogłoszeniu upadłości.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu prawa.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Szkolenie prowadzone metodą warsztatów łączących prezentację zagadnień teoretycznych w konfrontacji z praktycznym zastosowaniem reguł prawnych, obejmujących studium przypadków opracowanych przez trenera.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT