Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Belgijskie prawo pracy oraz zasady naliczania list płac dla pracowników zatrudnionych w Belgii

Kategoria: Szkolenia prawne

Szkolenie jest skierowane do pracowników  zatrudnionych w Belgii i ma na celu omówienie wszystkich tematów związanych z przepisami belgijskiego prawa pracy i zasad naliczania list płac dla pracowników zatrudnionych w Belgii (wraz z zasadami dotyczącymi delegacji pracowników) oraz przećwiczenie zagadnień w praktyce.

Ramowy program szkolenia.

1. Wprowadzenie do zasad prawnych wraz z krótką historią belgijskich uregulowań rynku pracy.

2. Hierarchia norm prawnych.

3. Umowy.

4. Układy zbiorowe .

5. Rola związków zawodowych i ich zadania i uprawnienia.

6. Negocjacje Trzystronne.

7. Sądy pracy.

8. Arbitraż.

9. Naliczanie płac.

10. Warunki wynagradzania.

11. Przepisy dotyczące oddelegowania polskich pracowników do pracy w Belgii.

12. Przepisy podatkowe - wymogi administracyjne co do rejestracji firm i pracowników zagranicznych.

13. Ewentualne zgłoszone problemy.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu belgijskiego prawa pracy.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Studium przypadku, burza mózgów, praca w parach, praca w zespołach zadaniowych, dyskusja moderowana, wykład interaktywny.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT