Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia otwarte

Bezpieczne informacje - źródłem sukcesu

Kategoria: Szkolenia otwarte

Uczestnicy poznają znaczenie aktywów informacyjnych w przedsiębiorstwie oraz zagrożenia dla ich bezpieczeństwa. W czasie szkolenia zostanie również przedstawione zjawisko ,,przedsiębiorstwa informacyjnego”. Szkolenie skierowane jest do dyrektorów, członków zarządu oraz menedżerów wyższego szczebla.

 

Ramowy program szkolenia.

  1. ,,Społeczeństwo Informacyjne”–,,Przedsiębiorstwo Informacyjne”. Znaczenie informacji w biznesie.
  2. Krótka prezentacja tajemnic prawnie chronionych w polskim systemie prawnym - informacje niejawne, dane osobowe, tajemnica przedsiębiorcy, itd.
  3. Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego biznesu.
  4. Szpiegostwo gospodarcze – historia i współczesność.
  5. Analiza medialnych doniesień o wyciekach informacji biznesowych – spektakularne upadki.
  6. Wymogi niezbędne prawnej skuteczności ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
  7. Audyt Bezpieczeństwa Informacji – źródło wiedzy o przedsiębiorstwie.
  8. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – jak go zbudować?

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu zarządzania ryzykiem.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, konwersatorium.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT