Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Bezpieczne informacje - źródłem sukcesu

Kategoria: Biznes

Uczestnicy poznają znaczenie aktywów informacyjnych w przedsiębiorstwie oraz zagrożenia dla ich bezpieczeństwa. W czasie szkolenia zostanie również przedstawione zjawisko ”przedsiębiorstwa informacyjnego”. Szkolenie skierowane jest do dyrektorów, członków zarządu oraz menedżerów wyższego szczebla.

 

Program szkolenia.

1. ”Społeczeństwo Informacyjne” – ”Przedsiębiorstwo Informacyjne”. Znaczenie informacji w biznesie.
2. Krótka prezentacja tajemnic prawnie chronionych w polskim systemie prawnym - informacje niejawne, dane osobowe, tajemnica przedsiębiorcy, itd.
3. Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego biznesu.
4. Szpiegostwo gospodarcze – historia i współczesność.
5. Analiza medialnych doniesień o wyciekach (kradzieżach) informacji biznesowych – spektakularne upadki.
6. Wymogi niezbędne prawnej skuteczności ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa: wykaz tajemnic i zasady ich ochrony.
7. Audyt Bezpieczeństwa Informacji – źródło wiedzy o przedsiębiorstwie.
8. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – jak go zbudować? 

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu informacji w biznesie.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, konwersatorium.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT