Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

BHP - Prawo Pracy Ochrona przeciwpożarowa

Kategoria: Biznes

Program szkolenia.

 

 • Podstawy prawne prawa pracy.
 • Nawiązanie stosunku pracy.
 • Obowiązki pracodawcy.
 • Obowiązki pracowników.
 • Wypadki przy pracy.
 • Wymagania BHP.
 • Wymagania pomieszczeń pracy.
 • Prace wzbronione.
 • Ryzyka zawodowe.
 • Ergonomia pracy.
 • Bezpieczeństwo w nieruchomościach.
 • Obiekty budowlane i pomieszczenia.
 • Bezpieczeństwo dróg komunikacyjnych.
 • Znaki ochrony BHP i ochrony pożarowej.
 • Ocena ryzyka.
 • Instrukcje BHP.
 • Ochrona przeciwpożarowa.
 • Podstawy prawne ochrony przeciwpożarowej.
 • Bezpieczeństwo obiektów budowlanych.
 • Warunki techniczne wg wysokości.
 • Klasyfikacja odporności ogniowej.
 • Strefy pożarowe, drogi pożarowe i ewakuacyjne.
 • Urządzenia przeciwpożarowe.
 • Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę.
 • Wymagania eksploatacyjne budynków.
 • Czynności zabronione, nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 • Obowiązki właściciela – zarządcy, wymagania art. 62 PB.
 • Urządzenia gaśnicze, rodzaje, klasyfikacja, kontrole okresowe.
 • Instrukcje i regulaminy ochrony przeciwpożarowej.

Informacje o prelegencie.

Ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu BHP.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Prezentacja multimedialna,wykład,ćwiczenia.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

 

KONTAKT