Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Biznes i finanse w MS Excel

Kategoria: Biznes

Zajęcia łączą „informatykę Excela” z matematyką i statystyką finansową oraz z finansowymi analizami. Pokażemy uczestnikom szkolenia jak umiejętnie wykorzystać arkusz kalkulacyjny MS Excel. Szkolenie dedykowane jest tym wszystkim, którzy zajmują się finansami firmy (zestawienia, sprawozdania, wykresy, rozliczenia kosztów) oraz wszystkim, którzy zajmują się analizą wyników otrzymanych w formie zestawień liczbowych (marketing, analiza matematyczna). Wymagana jest ugruntowana wiedza z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel. Podczas szkolenia uczestnik uczy się jak wykorzystać możliwości arkusza kalkulacyjnego dla celów finansowych oraz kreatywnego rozwiązywania problemów i realizację złożonych zadań w krótkim czasie za pomocą narzędzia, jakim jest MS Excel.


Program szkolenia.

I. Excel jako Baza Danych.
1. Podstawowe informacje na temat metod budowania baz danych na arkuszu, wpisywanie danych, użycie formularza.
2. Pobieranie informacji z innych programów.
3. Możliwości sortowania, filtrowania i autofiltru.
4. Sumy pośrednie i funkcje bazy danych – rozszerzenie możliwości analizy5. Tabela przestawna – analiza według wybranych kryteriów.
II. Ułatwione podejmowanie decyzji.
1. Polecenia i narzędzia Excela wspomagające podejmowanie decyzji.
2. Tworzenie scenariuszy i generowanie ich podsumowań.
3. Rozwiązywanie złożonych problemów z wykorzystaniem Solver’a.
4. Możliwości statystyczne Excela.
III.Automatyzacja pracy.
1. Projektowanie i tworzenie elementów sterujących w Excelu.
2. Tworzenie makr i sposoby ich uruchamiania.
3. Tworzenie formularzy użytkownika, współdziałanie z bazą danych.
IV. Złożone metody obliczeniowe.
1. Funkcje warunkowe – założenia zmian w arkuszu.
2. Funkcje finansowe, prognozowanie i analiza wyników.
3. Działania wykonywane na datach i godzinach.
4. Operacje wykonywane na tekstach.
5. Metody tablicowania obliczeń wielokrotnych.
6. Rozwiązywanie problemów powstających przy formułach, metody weryfikacji i pomocy.
V. Praca w grupie.
1. Tworzenie i organizowanie podstaw wymiany informacji w grupie.
2. Wymiana i weryfikacja danych z różnych źródeł.
3. Praca wielu użytkowników na jednym skoroszycie.
4. Wymiana informacji z innymi programami.
5. Prezentacja wyników.
6. Formatowanie widoków niestandardowych i formatowanie warunkowe.
7. Menadżer raportów i sposoby jego wykorzystania.
8. Wykres – graficzną metodą prezentacji danych.

Informacja o prelegencie.


Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu  MS Excel.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja, studia przypadku, ćwiczenia praktyczne w grupach, dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT