Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Biznes Plan jako narzędzie efektywnego pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej

Kategoria: Biznes

Szkolenie jest skierowane do pracowników Urzędów Pracy oraz doradców zawodowych i ma na celu zdobycie wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu  opracowania Biznes Planu, opartej na przykładach  firm prowadzących różnego rodzaju działalność gospodarczą. Wiedza ta ma posłużyć podwyższeniu kompetencji pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w konsultacjach z potencjalnymi beneficjentami.

Ramowy program szkolenia.
 

I. Wniosek o jednorazowe przyznanie środków na finansowanie działalności gospodarczej.

1. Wybór rodzaju działalności gospodarczej i jej formy opodatkowania.

2. Rejestracja firmy krok po kroku.

3. Charakterystyka marketingowa firmy.

4. Główne cele i elementy Biznes Planu.

II. Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem przykładowych Biznes Planów.

 

Informacja o prelegencie.
 

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu  biznesu.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Szkolenie zamknięte, połączone z praktycznymi przykładami.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT