Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia otwarte

Budowanie kwestionariuszy - Cechy skal pomiarowych

Kategoria: Szkolenia otwarte

Adresatami szkolenia są naukowcy, marketingowcy, osoby chcące zająć się badaniami społecznymi, pracownicy HR oraz osoby planujące strategie personalne firmy. Celem szkolenia jest, aby uczestnik potrafił ocenić swoje właściwości psychologiczne i statystyczne, zrozumiał sens testowania i nabył zdolność do interpretacji wyników testu/kwestionariusza.

 

Ramowy program szkolenia.

  1. Zapoznanie się z klasyczną teorią testowania i pomiaru psychologicznego oraz typami testów wraz z etapami budowania doskonałej miarki psychologicznej.
  2. Pokaz przewidywań jakie są w stanie dać cechy osobowości.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu analiz statystycznych i metodologii badań psychologicznych.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Konwersatorium połączone z zajęciami komputerowymi w środowisku oprogramowania SPSS.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT