Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Budowanie kwestionariuszy - Cechy skal pomiarowych

Kategoria: Biznes

Adresatami szkolenia są naukowcy, marketingowcy, osoby chcące zająć się badaniami społecznymi, pracownicy HR oraz osoby planujące strategie personalne firmy. Celem szkolenia jest, aby uczestnik potrafił ocenić swoje właściwości psychologiczne i statystyczne, zrozumiał sens testowania i nabył zdolność do interpretacji wyników testu/kwestionariusza.

 

Ramowy program szkolenia.

  1. Zapoznanie się z klasyczną teorią testowania i pomiaru psychologicznego oraz typami testów wraz z etapami budowania doskonałej miarki psychologicznej.
  2. Pokaz przewidywań jakie są w stanie dać cechy osobowości.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu analiz statystycznych i metodologii badań psychologicznych.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Konwersatorium połączone z zajęciami komputerowymi w środowisku oprogramowania SPSS.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT