Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Budowanie kwestionariuszy - Cechy skal pomiarowych

Kategoria: Biznes

Adresatami szkolenia są naukowcy, marketingowcy, osoby chcące zająć się badaniami społecznymi, pracownicy HR, osoby planujące strategie personalne firmy, pracownicy agencji badawczych.

Szkolenie pokaże cały proces budowy testu psychologicznego mierzącego np. cechy osobowości, postawy lub zdolności specjalne.

 

Celem szkolenia jest to aby uczestnicy zdobyli wiedzę teoretyczną oraz praktyczną związaną z konstrukcją testu/kwestionariusza oraz potrafili ocenić ich właściwości psychologiczne i statystyczne, a ponadto zrozumieli sens testowania i nabyli zdolność do interpretacji wyników testu/kwestionariusza.


Ramowy program szkolenia.

1. Zapoznanie się z klasyczną teorią testowania i pomiaru psychologicznego oraz typami testów wraz z etapami budowania doskonałej miarki psychologicznej.

2. Pokaz przewidywań jakie są w stanie dać cechy osobowości. 

 

 Informacja o prelegencie.


Ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu budowania kwestionariszy.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Formą szkolenia będzie konwersatorium połączone z zajęciami komputerowymi w środowisku oprogramowania SPSS..

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT