Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia rozwoju osobistego

Budowanie zaufania, współpracy i długofalowych relacji w zespołach

Kategoria: Szkolenia rozwoju osobistego

Celem szkolenia jest wzmocnienie potencjału twórczego i poznanie możliwości jego wykorzystania, poprawa integracji i współpracy zespołowej, budowanie długofalowych relacji w zespołach, usprawnienie pracy, organizacji i przepływu informacji, elmininacja zachowań niepożądanych i nieetycznych, które blokują twórcze myślenie i działanie, angażowanie się w rozwiązywanie i przeciwdziałanie konfliktom w zespole oraz trening utrwalający pozytywne zachowania i działania zespołów - nastawienie na cel i relacje w zespole.

 Program szkolenia:

  1. Moja rola w budowaniu relacji, komunikacji i zaufania.
  2. Przekazywanie informacji.
  3. Procedura rozwiazywania problemów i wypracowania rozwiązań.
  4. Cele i korzyści współpracy w zespole.
  5. Dobre relacje = profesjonalizm.
  6. Pytania przed nawiązaniem rozmowy.
  7. Czym jest prawdziwy zespół i co go wyróżnia od grupy?
  8. Lista kontrolna po spotkaniu i rozmowach ze współpracownikami.
  9. Ważne umiejętności budujące relacje i współpracę z innymi.

Informacja o prelegencie:

Ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu budowania zaufania i  współpracy  w zespołach.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Praca w małych grupach, dyskusja moderowana, gra szkoleniowa, ćwiczenia grupowe, dyskusja oraz analiza przypadków.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT