Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Budowanie zespołu, efektywna współpraca i komunikacja w zespole

Kategoria: Biznes

Cele szkolenia:

 • Uświadomienie korzyści płynących z pracy zespołowej.
 • Tworzenie optymalnych warunków koniecznych do sprawnego budowania i funkcjonowania efektywnego zespołu.
 • Określenie ról pojawiających się w grupie i ich znaczenia dla pracy zespołu.
 • Kształtowanie otwartości na zmiany i modyfikacje zachowań.
 • Kształcenie poczucia wspólnoty interesów.
 • Budowanie motywacji do pracy w zespole.
 • Poprawa efektywności w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w pracy zespołowej i skuteczne rozwiązywanie konfliktów.
 • Rozwijanie umiejętności świadomego i efektywnego komunikowania się w zespole oraz skutecznej współpracy podczas realizacji codziennych celów i zadań.

 

Program szkolenia:

 1. Podstawy funkcjonowania zespołów – różnica pomiędzy grupą osób a zespołem.
 2. Etapy tworzenia zespołu.
 3. Komunikacja interpersonalna w zespole.
 4. Role w zespole oraz zadania lidera zespołu.
 5. Narzędzia skutecznego porozumienia niezbędne w pracy zespołowej.
 6. Konflikt w zespole.
 7. Komunikacja w konflikcie.
 8. Motywowanie pracowników/współpracowników w zespole.

 

Informacje o prelegencie:

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu budowania zespołu.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowwe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Ćwiczenia przeplatane krótkimi komentarzami trenera, symulacj, pracy zespołowej, eksperymentów, case study.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

 

 

 

KONTAKT