Szkolenie zamknięte Kategoria:

Budowanie zespołu, efektywna współpraca i komunikacja w zespole

Szkolenie ma na celu uświadomić uczestnikom korzyści płynące z pracy zespołowej, , rozwinąć ich umiejętności świadomego i efektywnego komunikowania się, poprawić efektywność w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami w pracy zespołowej i skurczne rozwiązywanie konfliktów.

 

Ramowy program szkolenia.

  1. Podstawy funkcjonowania zespołów – różnica pomiędzy grupą osób a zespołem.
  2. Etapy tworzenia zespołu.
  3. Komunikacja interpersonalna w zespole.
  4. Role w zespole oraz zadania lidera zespołu.
  5. Narzędzia skutecznego porozumienia niezbędne w pracy zespołowej.
  6. Konflikt w zespole.
  7. Komunikacja w konflikcie.
  8. Motywowanie pracowników/współpracowników w zespole.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu komunikacji, asertywności, typów osobowości, budowania i rozwoju zespołów.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, case study, ćwiczenia przeplatane krótkimi komentarzami Trenera, symulacja pracy zespołowej.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

 

 

 

KONTAKT