Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia rozwoju osobistego

Budowanie zespołu i atmosfery sprzyjającej nauce

Kategoria: Szkolenia rozwoju osobistego

Szkolenie jest skierowane do nauczycieli, pedagogów i ma na celu:

- Poznanie mechanizmów działania motywacji do nauki.

- Przećwiczenie strategii wywoływania wewnętrznej motywacji.

- Doświadczenie działania w grupie w różnych rolach.

- Nauczenie się efektywnego kierowania grupą.

- Poznanie sposobów zaangażowania uczniów do wspólnego działania.

- Prezentacja sposobów uczenia poprzez zabawę.    

Ramowy program szkolenia.

Motywacja ucznia.

 

  Grupa jako silny czynnik motywujący.

 

 

 Proces grupowy

 

 

  Uczenie się ze zrozumieniem.

 

 

Informacja o prelegencie.

Ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu budowanie motywacji do nauki.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Warsztaty z komentarzem i omówieniem.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT