Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia rozwoju osobistego

Budowanie zespołu i zarządzanie poprzez cele

Kategoria: Szkolenia rozwoju osobistego

Przedsiębiorstwa o globalnym zasięgu stają się coraz mniejsze pod względem zatrudnienia, a miejsce wieloszczeblowych struktur hierarchicznych zajmują struktury płaskie, w których jednemu przełożonemu podlega wielu podwładnych o dużej samodzielności działania. Struktury takie z reguły budowane są wokół procesów, które zaczynają się od pomysłu, a kończą na sprzedaży i obsłudze klienta, obejmując wszystkie fazy zarządzania: planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolę.

W takim schemacie zarządzania coraz większego znaczenia nabiera przepływ informacji, wiedza, umiejętności i kompetencje wszystkich pracowników firmy, którzy samodzielnie i szybko są w stanie podejmować ważne dla firmy decyzje w ramach posiadanych kompetencji i wykonywać je wspólnie z zespołami zadaniowymi. Coraz mniej powinno być natomiast „zarządców”, którzy z racji zajmowanych stanowisk jedynie wydają polecenia innym, mają „monopol na rację” i korzystają z nadmiernych przywilejów.

Na sukces firmy ma wpływ wiele czynników, jednak nie od dziś wiadomo, że podejmowanie słusznych decyzji, dobór pracowników zdolnych wcielać je w życie i kontrola ich wykonania to fundamenty, na których budujemy ten SUKCES.

Szkolenie w sposób warsztatowy zademonstruje uczestnikom, jak zdobyć i utrzymać pozycję Lidera, w jaki sposób zbudować dobry zespół, zmotywować go do działania, zaopatrzyć go w skuteczne środki przekazu, utrzymać z nim dobre relacje oraz kontrolować efekty podejmowanych decyzji. Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej, specjalistów HR, menedżerów personalnych, właścicieli firm, których praca polega na zarządzaniu zespołem.

 Program szkolenia.

  1. Przywództwo - proces oddziaływania na pracowników.
  2. Style kierowania – Jakim mam być Liderem?
  3. Podejmowanie trudnych decyzji kierowniczych – Jestem dobry, ale mogę być lepszy.
  4. Budowania zespołu krok po kroku – efektywny podział zadań.
  5. Typologia osobowości – jak efektywnie wpływać na pracę zespołu?
  6. Skuteczna komunikacja  – jak zachęcić pracownika do działania?
  7. Konflikt w zespole – walczyć, czy zarządzać?
  8. Rozwój firmy a planowanie – tajemnica skutecznego wyznaczania celów.
  9. Ocena zespołu poprzez motywację – nowa rola Liderów sprzedaży.
  10. Kontrolowanie realizacji planów – planowanie nie jest sztuką dla sztuki.

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu budowania zespołu.

Czas trwania: Szkolenie trzydniowe - 20 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Każdy panel szkoleniowy będzie zawierał aktywizujące ćwiczenia, dyskusje, scenki, studia przypadku testy, gry i zabawy symulacyjne. W programie szkolenia przewidziano techniki specjalnie dopasowane do profilu odbiorców i ich płaszczyzn zadaniowych, po których się poruszają

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT