Szkolenie zamknięte Kategoria: Sektor publiczny

Co każdy urzędnik wiedzieć musi – Elementarne szkolenie dla urzędników administracji publicznej

Kategoria: Sektor publiczny

Szkolenie stanowi kompendium wiedzy z zakresu przepisów prawnych i zasad, które musi znać i którymi musi kierować się w swojej pracy zawodowej każdy urzędnik w Polsce. Szkolenie skierowane jest do pracowników administracji publicznej. Celem szkolenia jest przygotowanie urzędników do doskonałego pełnienia obowiązków służbowych.

Program szkolenia.

1. Kodeks postępowania administracyjnego –  ABC urzędnika.

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie  instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w  sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – czyli jak wygląda  obieg dokumentacji w urzędzie i jak prawidłowo gromadzić, przechowywać i  archiwizować dokumentację na stanowisku pracy.

3. Ustawa o ochronie danych osobowych – każdy ma prawo do ochrony danych dotyczących jego osoby.

4. Ustawa o dostępie do informacji publicznej – każda informacja o sprawach publicznych stanowi informacje publiczną i każdemu przysługuje prawo dostępu do niej.

5. Ustawa z dnia 20 stycznia 2011r. o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.

6. Zasady doskonałej obsługi klienta – trudny klient czy klient w trudnej sytuacji?

Informacja o prelegencie.


Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu  szkolenia dla urzędników administracji publicznej.


Czas trwania: 
Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja multimedialna, ćwiczenia oraz dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT