Szkolenie zamknięte Kategoria:

Controlling finansowy

Szkolenie ma na celu nabyć uczestnikowi umiejętności pokazania klientowi korzyści z współpracy, umiejętności porównywania warunków handlowych klientów oraz przestawić, jak wygląda biznes oczami kupca.

 

Ramowy program szkolenia.

  1. Podstawowe pojęcia finansowe: Różnica między księgowością a finansami.
  2. Podstawowe pojęcia finansowe: Wpływ zmiany wartości pieniądza w czasie na postrzeganie i ocenę przyszłości.
  3. Wyliczenie sumarycznej inwestycji w klienta: Ocena przyszłych działań przedsiębiorstwa oparta o kryteria decyzyjne.
  4. Wyliczenie sumarycznej inwestycji w klienta: Podstawowe informacje o wolnych przepływach pieniężnych wypracowywanych przez przedsiębiorstwo.
  5. Aktywa bieżące.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu zautomatyzowaniu pracy działów controllingowych i finansowych.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Prezentacja multimedialna, wykład, ćwiczenia.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT