Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

Controlling finansowy

Kategoria: Biznes

Umiejętność przedstawienia klientowi korzyści z współpracy - wyliczenie sumarycznej inwestycji w klienta, podstawowe pojęcia finansowe, umiejętność porównywania warunków handlowych klientów, terminy płatności - ich wpływ na warunki handlowe, koszty składowania jak je liczyć, marża/narzut, biznes oczami kupca.

 

Ramowy program szkolenia.

1. Podstawowe pojęcia finansowe: Różnica między księgowością a finansami.

2. Podstawowe pojęcia finansowe: Wpływ zmiany wartości pieniądza w czasie na postrzeganie i ocenę przyszłości.

3. Wyliczenie sumarycznej inwestycji w klienta: Ocena przyszłych działań przedsiębiorstwa oparta o kryteria decyzyjne.

4. Wyliczenie sumarycznej inwestycji w klienta: Podstawowe informacje o wolnych przepływach pieniężnych wypracowywanych przez przedsiębiorstwo.

5. Aktywa bieżące (aktywa płynne).

 

Informacje o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu finansów.

 

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Prezentacja multimedialna,wykład,ćwiczenia.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT