Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Copywriting dla kandydatów do parlamentu, rad miejskich, związków zawodowych

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Szkolenie ma celu przybliżenie metod i zasad współczesnego copywritingu, poznanie zasad tworzenia najpopularniejszych tekstów perswazyjnych, zwiększenie sprawności komunikacyjnej w mowie i piśmie, tworzenie treści ulotek oraz wywieranie wpływu. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do kandydatów do parlamentu, rad miejskich, związków zawodowych.

Ramowy program szkolenia.


1. Pisanie przemówień
2. Tworzenie treści ulotek
3. Język perswazji  w tekście
4. Wywieranie wpływu na czytelnika

Informacja o prelegencie.


Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu copywriting.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład połączony z prezentacją multimedialną, ćwiczenia oraz dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT