Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

CRM dla handlowca

Kategoria: Biznes

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników działów handlowych. Celem szkolenia jest zapoznanie handlowców z możliwościami jakie daje im CRM w codziennej pracy i z prawidłową jego obsługą. Zakres szkolenia dostosowywany jest do warunków panujących w danej firmie (oprogramowanie, styl pracy itp.). Handlowcy poznają możliwości oprogramowania, zalety wynikające z jego stosowania i skuteczne metody organizacji pracy z klientem.

Program szkolenia.


1. Podstawowe informacje o CRM.
2. Organizacja danych o kliencie.
3. Planowanie działań wobec klienta.
4. Planowanie działań wewnątrz firmy (klient wewnętrzny).
5. Działanie na grupach klientów.
6. Standaryzacja pracy (stosowanie procedur).
7. Ćwiczenia praktyczne.

Informacja o prelegencie.


Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu CRM.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: W formule zamkniętej szkolenie jest prowadzone w siedzibie klienta i na jego oprogramowaniu.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT