Szkolenie zamknięte Kategoria: Biznes

CRM dla kadry zarządzającej

Kategoria: Biznes

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do właścicieli firm, kadry zarządzającej oraz kierowników działów handlowych. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników zarówno z możliwościami programu CRM jak i jego praktycznym wykorzystaniem. Przedstawia ono CRM nie tylko jako narzędzie w osiąganiu lepszych wyników ale również jako metodę obsługi klienta i sposób organizacji pracy w firmie. Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili zorganizować przepływ informacji (zlecanie zadań i ich kontrola), stworzyć spójny dla firmy sposób obsługi klienta i raportowania wyników.

Program szkolenia.


1. Podstawowe informacje o CRM i jego roli w zarządzaniu firmą.
2. Organizacja danych klienta.
3. Planowanie działań wobec pracowników.
4. Praca na grupach klientów.
5. Tworzenie procedur.
6. Administracja programu CRM.

Informacja o prelegencie.


Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu CRM.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: W formule zamkniętej szkolenie jest prowadzone w siedzibie klienta i na jego oprogramowaniu.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT