Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia rozwoju osobistego

Cybernetyka przywództwa

Kategoria: Szkolenia rozwoju osobistego

Cybernetyka Przywództwa to program przeznaczony dla wszystkich Liderów, którzy chcą wzmacniać i doskonalić kompetencje przywódcze. To model, który jest prosty i daje ogląd całości sytuacji przywódczej — jej istoty i znaczenia dla działania. To kluczowa i wyjątkowa wiedza, która pozwala na realizację wizji każdego przywódcy. Dzięki spotkaniu z nami, intuicja Lidera staje się potencjałem Przywódcy. Rozwój lidera i organizacji poprzez wzmocnienie kompetencji przywódczych w zakresie:

• rozpoznawania kluczowych funkcji, ról, kompetencji i osób w organizacji,

• zdolności do realizacji wizji w dynamicznym środowisku organizacyjnym.

Szkolenie skierowane przede wszystkim do osób zarządzających podstawowego, średniego i wyższego szczebla.

 

Ramowy program szkolenia.

I. Wprowadzenie.

II. Podstawy cybernetyki.

III. Przywództwo a autonomia organizacji.

IV. Przywódca jako (współ)kreator systemu.

V. Podsumowanie, wnioski i zakończenie.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu przywództwa.

 

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, ćwiczenia indywidualne i grupowe, analizy przypadków, prezentacje, dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT