Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Czas pracy dla profesjonalistów – planowanie, rozliczanie

Kategoria: Szkolenia prawne

Szkolenie jest skierowane do kierowników i pracowników działów kadr i płac oraz osób planujących i realizujących harmonogramy pracy.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu  przygotowania harmonogramów pracy, prowadzenia ewidencji czasu pracy oraz list obecności, rozliczania czasu pracy, zasad ewidencjonowania czasu pracy, oraz błędów, które mogą powstać w jego rozliczaniu  i sposobów ich eliminacji.

Ramowy program szkolenia.

I. Przepisy prawne regulujące "czas pracy".

II. Podstawowe pojęcia dotyczące "czasu pracy".

III. Czas pracy pracowników niepełno etatowych.

IV. Obliczanie wymiaru czasu pracy.

V. Systemy i rozkłady czasu pracy.

VI. Ewidencja czasu pracy.

VII. Okresy odpoczynku.

VIII. Praca w godzinach nadliczbowych.

IX. Praca w porze nocnej.

X. Praca w niedziele i święta.

 

Informacja o prelegencie.

Ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu czasu pracy.

Czas trwania: Szkolenie dwudniowe - 16 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Warsztaty praktyczne.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT