Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Część oświatowa subwencji ogólnej jako część dochodu jednostki samorządu terytorialnego

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Zadania oświatowe związane z prowadzeniem przez jednostki samorządu terytorialnego szkół i placówek oświatowych finansowane są z dochodów jednostek samorządu. Jednym z dochodów samorządów terytorialnych jest część oświatowa subwencji ogólnej. Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników administracji zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych.

 

Ramowy program szkolenia.

1. Konstytucyjne i ustawowe umocowanie realizacji zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego.
2. Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego.
3. Oświatowa część subwencji ogólnej jednym ze źródeł finansowania zadań oświatowych.
4. Algorytm podziału subwencji oświatowej pomiędzy gminy, powiaty i województwa.
5. Rezerwa oświatowej części subwencji ogólnej.
6. Subwencja za uczniem czy za zadaniem?
7. Przykłady lokalnych rozwiązań w zakresie finansowania zadań oświatowych w jednostkach samorządu terytorialnego.
8. Jak czytać oświatową metryczkę - studium przypadku.

 

Informacja o prelegencie.


Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu zadań oświatowych jednostki samorządu terytorialnego.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe – 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, warsztaty.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT