Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Delegacje krajowe i zagraniczne – najnowsze zmiany w rozliczaniu podróży służbowych

Kategoria: Szkolenia prawne

Szkolenie jest skierowane do właścicieli firm, pracowników działów kadr, osób odpowiedzialnych za sprawy personalne w firmie, w szczególności zajmujących się rozliczaniem podróży służbowych odbywanych przez pracowników oraz  innych osób zainteresowanych tematyką podróży służbowych i ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy na temat najnowszych zmian w przepisach dotyczących podróży służbowych.  W ramach szkolenia przedstawione zostaną praktyczne przykłady, najczęściej popełniane błędy, jak również problemy wynikające ze stosowania nowych regulacji prawnych. Szkolenie będzie prowadzone w sposób aktywizujący uczestników, co pozwoli na wzajemną wymianę doświadczeń zawodowych.

 Ramowy program szkolenia.

1. Przepisy dotyczące podróży służbowych.

2. Definicja pojęcia „podróż służbowa”.

3. Jak prawidłowo określić miejsce wykonywania pracy – przegląd orzecznictwa SN.

4. Skutki prawne błędnie określonego miejsca pracy.

5. Zmiana miejsca wykonywania pracy na czas określony.

6. Kiedy pracownik mobilny odbywa podróż służbową?

7. Podróż służbowa a czas pracy.

8. Dokumentowanie podróży służbowych (polecenie wyjazdu i rozliczenie podróży).

9. Rozliczanie podróży służbowych pracowników ze sfery budżetowej oraz pozostałych pracowników - różnice.

10. Diety - wysokość, zasady ustalania w podróżach krajowych i zagranicznych – po zmianach.

11. Zapewnienie częściowego bądź pełnego wyżywienia a prawo do diety.

12. Limit wydatków na koszty noclegu.

13. Zakres badań wymaganych przez PIP w przypadku pracowników prowadzących samochody osobowe w celach służbowych.

 

Informacja o prelegencie.
 

Ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu rozliczania podróży służbowych.


Czas trwania:
 
Szkolenie jednodniowe - 6 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja multimedialna, wspólne omawianie praktycznych przykładów - dyskusje.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT