Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Dostęp do informacji publicznej, standardy wykorzystania informacji publicznej.

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Szkolenie jest skierowane do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej i socjalnej jak też pracowników firm zatrudnionych na stanowiskach związanych z ochroną danych osobowych, którymi administruje jednostka.

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu dostępu do informacji publicznej oraz standardów wykorzystania informacji publicznej.

Ramowy program szkolenia.

1. Implementacja do polskiego systemu prawnego Dyrektywy unijnej  2003/WE/98 z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego, korelacja z zapisami Ustawy Zasadniczej i tego konsekwencje.

2. Informacja publiczna i prawo dostępu do informacji publicznej a prawo do ponownego wykorzystania informacji publicznej, problem z nowym rozumieniem informacji przetworzonej, definicja dokumentu urzędowego - pojęcia.

3. Podmioty zobowiązane a wyłączenia obowiązku stosowania przepisów znowelizowanej ustawy, prawa i obowiązki podmiotów zobowiązanych.

4. Prawo do informacji publicznej i ograniczenie dostępu do informacji upublicznionej.

5. Zasady udostępniania danych w ramach dostępu do informacji publicznej i procedury ponownego wykorzystania informacji.

6. Zasady udostępniania informacji objętych tajemnicą.

7.Postępowanie w przypadku informacji publicznej będącej w posiadaniu jednostek organizacyjnych miasta zobowiązanych do udzielenia informacji.

8.Ustalanie kosztów dodatkowych w przypadku ponownego wykorzystania informacji publicznej.

 

Informacja o prelegencie.

szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniam z zakresu dostępu do informacji publicznej.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 5 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Szkolenie ma charakter wykładu, przykłady poparte są ćwiczeniami, mile widziane aktywne uczestnictwo w szkoleniu poprzez zadawanie pytań i aranżowanie dyskusji na temat objęty szkoleniem.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

 

KONTAKT