Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Dziecko w rozwodzie

Kategoria: Szkolenia prawne

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które w swojej pracy stykają się ze zjawiskiem rozpadu rodziny, małżeństwa – do psychologów, terapeutów, pedagogów itp. oraz do rodziców, którzy zdecydowali się na rozwód i chcą ochronić swoje dzieci przed skutkami rozwodu.

Celem szkolenia jest zwrócenie szczególnej uwagi dorosłych na to, co przeżywają dzieci podczas rozwodu rodziców. Uczestnik dowie się jak pomóc dziecku przetrwać ten trudny okres i jak uporządkować jego życie po rozpadzie rodziny.

Ramowy program szkolenia.

• Potrzeby dziecka podczas rozstania rodziców.

• Typowe reakcje dziecka na rozwód rodziców.

• Oznaki stresu u dziecka.

• Role jakie przyjmuje dziecko w konflikcie.

• Sposoby/metody ochrony dziecka przed skutkami rozwodu.

• Kiedy udać się z dzieckiem na terapię?

• Rodzaje terapii prowadzonej z dzieckiem: konsultacje indywidualne, terapia indywidualna, terapia grupowa, terapia rodzinna, bajkoterapia.

• Porozumienie rozstających się rodziców (elementy), sposoby wypracowania satysfakcjonujących rozwiązań.

• Opieka naprzemienna.

• Metody wciągnięcia drugiego rodzica w wychowanie dziecka po rozwodzie.

• Postępowanie sądowe (opieka, władza rodzicielska, miejsce zamieszkania dziecka, alimenty, kontakty –prawo czy obowiązek).

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu rozwodów.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, warsztaty, case studies.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT