Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Egzekucja – jak skutecznie i niedrogo przeprowadzić postępowanie egzekucyjne

Kategoria: Szkolenia prawne

Szkolenie omawia i wyjaśnia pojęcia i zagadnienia z zakresu postępowania egzekucyjnego na przykładzie doświadczeń praktycznych oraz orzecznictwa.

 

Naszym celem jest, aby poznali Państwo:

- jak szybko, tanio i skutecznie przeprowadzić postępowanie egzekucyjne, w tym z rachunku bankowego,

- jakie czynniki decydują o sakutecznym przeprowadzeniu egzekucji, a jakie o niepowodzeniu działań windykacyjnych,

- jak relatywnie najtaniej i najlepiej pokierować działaniami windykacyjnymi podejmowanymi przez Komornika,

- jak nadzorować czynności egzekucyjne Komornika i Sądu, by egzekucja okazała się skuteczna,

- jak skłonić dłużnika do zapłaty całej dochodzonej wierzytelności przy wykorzystaniu narzędzi egzekucyjnych,

- jak uniknąć bezpodstawnego umorzenia egzekucji przez Komornika z uwagi na jej rzekomą bezskuteczność,

- jak uniknąć zawierania umów z nierzetelnymi kontrahentami.

 

Program szkolenia.

1. Wyjaśnienie i omówienie podstawowych pojęć i zagadnień z zakresu postępowania egzekucyjnego.

2. Wniosek egzekucyjny i prawo wyboru Komornika.

3. Koszty postępowania egzekucyjnego.

4. Tytuł egzekucyjny i klauzula wykonalności.

5. Kontrola działalności Komornika i obrona wierzyciela oraz osób trzecich przed niezgodnym z prawem działaniem dłużnika i Komornika.

6. Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego.

7. Podstawowe sposoby egzekucji.

8. Postępowanie zabezpieczające.

9. Prewindykacja.

 

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu postępowania egzekucyjnego.Czas trwaniaSzkolenie jednodniowe - 7 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, warsztaty i dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT