Szkolenie zamknięte Kategoria:

Elastyczne formy świadczenia pracy

Szkolenie przybliża problematykę zastosowania elastycznych form świadczenia oraz czasu pracy.

Celem szkolenia jest zapoznanie z możliwością świadczenia pracy w nietypowych formach, wskazanie wad i zalet oraz barier we wdrażaniu flexicurity.

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców oraz osób zarządzających personelem i tworzących politykę personalną w firmie.

 

 

Program szkolenia.

  1. Wprowadzenie w tematykę szkolenia, omówienie i przypomnienie elastycznych form zatrudnienia z uwzględnieniem podziału na pracownicze i niepracownicze.
  2. Umowy terminowe w świetle zmian od 2016 roku.
  3. Umowy cywilnoprawne po zmianach od 2016 roku.
  4. Elastyczne formy zatrudnienia jako element redukcji kosztów i programów pro-pracowniczych. Flexicurity szansą dla pracowników i pracodawców.
  5. Zalety elastycznych form dla pracowników oraz korzyści z wprowadzenia elastycznych form zatrudnienia dla pracodawcy.

 

Informacje o prelegencie.

Ekspert firmy Adept o wieloletnim doświadczeniu z zakresu elastycznych form świadczenia pracy.

 

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Prezentacja multimedialna,wykład,ćwiczenia.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT