Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia prawne

Elektroniczna dokumentacja medyczna w 2016 r.

Kategoria: Szkolenia prawne

O szkoleniu:

Program uwzględnia regulacje dotyczące EDM, e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia, e-zwolnienia oraz IKP.

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy związanej z nowym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069). Obowiązywać ono będzie od 23 grudnia 2015 r. wszystkie podmioty lecznicze, a także lekarzy, pielęgniarki i położne z własną praktyką. Ponadto ostatnia nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia przesuwa wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej na dzień 1 stycznia 2018 r. Omówione zostaną również przepisy aktualnie obowiązujące, gdyż już teraz nie ma wymogu stosowania podpisu kwalifikowanego. Można się zatem spodziewać, że forma elektroniczna dokumentacji medycznej będzie dużo częściej wykorzystywana, nawet przed 1 stycznia 2018 r. Program szkolenia uwzględnia przepisy tzw. pakietu kolejkowego, nowelizację z 12 czerwca 2015 r. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zmianę rozporządzenia z 19 sierpnia 2015 r. („lex Zembala”), a także nowelizację z 9 października 2015 r. ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991).

 

Korzyści dla uczestników:

Wiedza z zakresu dokumentacji medycznej pozwala na prawidłowe dokumentowanie przebiegu leczenia, co ma zasadnicze znaczenie przy rozliczaniu świadczeń oraz w obronie przez zarzutem popełnienia błędu medycznego. Zasady prowadzenia dokumentacji są także jednym z głównych elementów badania w procesie uzyskiwania akredytacji w ochronie zdrowia oraz innych certyfikatów. Trzeba też zapewnić, by Polityka bezpieczeństwa i Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych zostały rozszerzone o procedury zabezpieczania dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej.

Szkolenie skierowane do:

  • wszystkich podmiotów działających w sferze ochrony zdrowia;
  • osób zarządzających podmiotami leczniczymi (d. zakładami opieki zdrowotnej);
  • lekarzy;
  • pielęgniarek;
  • położnych;
  • pracowników działów statystyki medycznej;
  • sekretarek medycznych;
  • innych pracowników podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych.

Program szkolenia.

1. Rodzaje dokumentacji medycznej w podmiocie leczniczym i praktyce zawodowej.

2. Nowości elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM).

3. Szczególne wymagania dotyczące dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej.

4. Zmiany wynikające z ustawy o działalności leczniczej i „pakietu kolejkowego”.

5. Ochrona danych osobowych.

6. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych.

7. Konieczne elementy każdej dokumentacji medycznej oraz szczegółowe omówienie.

8. Dokmentacja prowadzona przez lekarza, pielęgniarkę lub położną wystawiających recepty dla siebie (pro auctore) albo dla małżonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa (pro familiae).

9. Dokumentacja medyczna w badaniach klinicznych.

10. Dokumentacja medyczna w medycynie pracy.

11. Warunki i okres przechowywania dokumentacji medycznej.

12. Udostępnianie dokumentacji medycznej:

13. Case study.

14. Zajęcia warsztatowe. Dyskusja.

 

Informacje o prelegencie.

Eksapert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu elektronicznej dokumentacji medycznej.

 

Czas szkolenia: 8 godzin zegarowych.

Forma szkolenia: Zajęcia prowadzone w formie wykładu z licznymi elementami dyskusji oraz przykładami z rynku. Pytania od słuchaczy mogę być zadawane podczas całego szkolenia. Prowadzący zamierza wciągnąć słuchaczy w dyskusję, rozważania, opowiadania na temat swojej styczności z problemami powierzchni mierzonych według różnych norm, zasad czy ustaw.

Kwalifikacje: Certyfikat dla każdego uczestnika.

 

KONTAKT