Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Elektroniczne wnoszenie spraw

Kategoria: Szkolenia dla sektoru publicznego

Zgodnie z przepisami prawa organy władzy publicznej zobowiązane są do przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej (wnoszenia podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej).

Obowiązki umożliwienia:

• sporządzania pism w postaci dokumentów elektronicznych,
• wnoszenia i doręczania dokumentów elektronicznych,
• udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych po wprowadzeniu nowych przepisów wykonawczych,

po zmianie ustawy o informatyzacji, po zmianie ustawy KPA.

Program szkolenia.

1. Zakres zmian – jakie będą nowe obowiązki dla podmiotów publicznych skutkiem wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych.

2. Intuicyjne (dziś) i (po)prawne funkcjonowanie elektronicznej skrzynki podawczej – jak funkcjonuje, jak będzie musiała funkcjonować?

3. Dokument elektroniczny – czym jest z perspektywy sporządzenia, wniesienia i doręczenia z koniecznością opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem, czym będzie po wejściu w życie nowych przepisów wykonawczych skutkiem zmiany ustawy o informatyzacji i zmian w KPA (zaufany profil, ePUAP)?

4. Struktura, formularze, wzory, XML, XSD, XSL i (skomplikowany) sposób sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych (różne unormowania w aspekcie wnoszenia i doręczania).

5. Urzędowe poświadczenie odbioru – jako element doręczania czy wnoszenia?

6. Wnoszenie i doręczanie w szerszym kontekście dokonywania tych czynności za pomocą środków komunikacji elektronicznej (formularz elektroniczny – czym jest? …co się zmienia skutkiem wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych?).

7. Problem doręczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym z koniecznością podjęcia decyzji w formie pisemnej / z koniecznością podjęcia decyzji w formie elektronicznej.

8. Problematyka istnienia formy elektronicznej pisma (przy jego sporządzaniu, wnoszeniu i doręczaniu) z datą pewną (znakowanie czasem dokumentów w formie elektronicznej w postępowaniu administracyjnym).

9. Sporządzanie, wnoszenie, potwierdzanie i doręczanie w postępowaniu cywilnym (wybór e-problemów – podobieństwa i różnice do e-postępowania administracyjnego).

10. Nowy (e-)model procedury prawnej i administracyjnej.

Informacja o prelegencie.

Szkolenie poprowadzi ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu elektronicznego wnoszenia spraw.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 8 godzin dydaktycznych.

Forma szkolenia: Wykład, prezentacja oraz dyskusja.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT