Szkolenie zamknięte Kategoria: Szkolenia rozwoju osobistego

Elevator pitch czyli kim jestem i co oferuję

Kategoria: Szkolenia rozwoju osobistego

Warsztat skierowany jest praktycznie do każdego, kto oferuje jakiś produkt lub usługę, również dla freelancerów oferujących swoje usługi. Jest też znakomitą techniką przygotowania się do rozmowy rekrutacyjnej i ma na celu stworzenie przestrzeni do zaprezentowania swojej wypowiedzi na forum i otrzymania informacji zwrotnej.

Określenie swojego EP pozwala na:

- redefinicję  tego, co oferuję.

- określenie swojej domeny (najważniejszej części lub cechy).

- wzmocnienie, pewność siebie, płynność wypowiedzi.

Ramowy program szkolenia.

1. Wprowadzenie.

2. Zdefiniowanie indywidualnych celów uczestników (potrzeb i sytuacji do zastosowania EP).

3. Określenie zasobów i umiejętności, domeny działania i oferowanych usług czy produktów (różnorodne techniki pracy, praca z kartami).

4. Sformułowanie swojego indywidualnego Elevator Pitch.

5. Prezentacja EP na forum grupy.

6. Opcjonalnie: indywidualna lub grupowa sesja informacji zwrotnej.

Informacja o prelegencie.

Ekspert firmy Adept z wieloletnim doświadczeniem z zakresu oferowania usług.

Czas trwania: Szkolenie jednodniowe - 4 godziny dydaktyczne.

Forma szkolenia: Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem technik coachingu grupowego.

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia: Certyfikat ukończenia szkolenia.

KONTAKT